Voorwaarden

 


Rechts treft u downloadbare bestanden in pdf-formaat.
Deze kunt u met Adobe reader afdrukken en nalezen.

In geval van stuwadoorsactiviteiten van toepassing:
ROTTERDAMSE STUWADOORSCONDITIES : Voor stuwadoorsactiviteiten gelden de “Algemene voorwaarden van de vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, oftewel De Rotterdamse Stuwadoorscondities”, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 12 augustus 1976.

In geval van expeditieactiviteiten van toepassing:
NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN : Voor algemene expeditieactiviteiten gelden de “Gedeponeerde Nederlandse expeditievoorwaarden van de FENEX” (Nederlandse organisatie voor Expeditie en Logistiek), inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.

In geval van opslagactiviteiten van toepassing:
NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN : Voor algemene opslagactiviteiten gelden de “Nederlandse opslagvoorwaarden van de FENEX” (Nederlandse organisatie voor Expeditie en Logistiek), inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam op 15 november 1995.

In geval van opslagactiviteiten  in koel- en vrieshuizen van toepassing:
NEKOVRI VOORWAARDEN : Voor de opslagactiviteiten in koel- en vrieshuizen gelden de “Algemene voorwaarden van de vereniging van Nederlandse koel- en vrieshuizen” (Nekovri), inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (versie 2002).

In alle overige gevallen van toepassing:
TMA VOORWAARDEN : Voor alle overige activiteiten en transacties waaraan MEO deelneemt, gelden de “TMA algemene voorwaarden”.

© MEO 2017.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend